Öppettider

Mån-Fre: 9-18
Lördag: 9-13
Söndag: Stängt

April-Aug

Lördag: 9-14

Om oss

Från att ha varit en traditionell järn och färgbutik med parfymeri, sport, textil och husgeråd är vi idag en mer eller mindre komplett Colorama butik. Vi jobbar med färg, tapet, golv och kakel samt tillbehör. Har även konstnärsmaterial från Colart. Ombud för AGA Gas och Systembolaget. I vår dagliga verksamhet träffar vi många gör det självare och även hantverkare som förnyar och förskönar hemmets alla ytor.

Vår vision är att vi skall vara det självklara valet vid förnyelse och underhåll av boendets alla ytor.

Affärsidé

Vi skapar mervärde genom att vara bäst på att sätta samman våra sortiment till en inspirerande helhet och tar ansvar för ett lyckat slutresultat.

_MG_3038-2
Reine
Ägare och butikschef. Jobbat i butiken sen 1978 och som ägare sen 1990. Spelar gärna golf på fritiden och cyklar för att hålla formen. Colorama
Inredningsrådgivare och Fasadexpert. 

 

 

 

 

_MG_3006-2

Marléne
Anställd sen 1998. Ställer upp när det gäller. Älskar agility med sin Solita. Tar gärna ett dopp i havet även under vintern.

 

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter.

Tanumshede Järn & Färg AB, org.nr 556373-5066, (“Affären”), behandlar dina personuppgifter i samband med uppläggning i vårt kundregister. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig.

Affären är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Tanumshede Järn & Färg AB, Riksvägen 133, 457 31 Tanumshede, telefon: 0525-20113 och tanumshede@colorama.se.

Personuppgifter, ändamål med behandlingar och den rättsliga grunden för behandling.

De personuppgifter vi behandlar om Dig är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Ändamålet med vår behandling är att kunna möjliggöra för Dina köp i butiken. Affären behöver Dina uppgifter för att kunna skapa ett medlemsregister, möjliggöra för eventuella köp med medlemsrabatt samt för att kunna kontakta Dig under medlemskapstiden t.ex. för att översända rabattcheckar och medlemskapsinformation. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med den registrerade. Du har alltid möjlighet att säga upp medlemskapet. Det är nödvändigt för oss att hantera Dina personuppgifter för att fullgöra medlemskapsavtalet. Om Du väljer att inte lämna Dina personuppgifter blir följden att Du inte har möjlighet att bli medlem och att utnyttja erbjudanden.

Det är även möjligt att ta del av våra erbjudanden via e-post som medlem. Ändamålet med behandlingen är att kunna översända information om nyheter, medlemsförmåner och inbjudningar till lokala arrangemang. Den rättsliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke. Om Du inte samtycker till den här typen av medlemsutskick kommer vi inte att genomföra sådana utskick till Dig.

Vem har tillgång till Dina personuppgifter?

Affären kan komma att lämna ut personuppgifter till företag som affären samarbetar med i samband med sådana företags tillhandahållande av tjänster, men endast på kundens begäran. Dessa företag kan exempelvis vara måleriföretag eller golvläggare. I övrigt lämnar inte affären ut Dina personuppgifter till någon utanför samarbetsföretagen.

Överföring av personuppgifter till tredje land.

Som policy behandlar affären endast personuppgifetr inom EU/EES. För det fall att personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen och under förutsättning att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i tredje landet, efter att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen eller att annan grund för sådan överföring enligt Dataskyddsförordningen är tillämplig.

Hur länge lagrar vi Dina personuppgifter?

Vi lagrar Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det ovan angivna ändamålet med behandlingen. Vi lagrar dock inte Dina personuppgifter längre än 12 månader efter att Ditt medlemskap hos affären har avslutats.

Dina rättigheter.

För behandlingen som är baserad på Ditt samtycke har Du alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftningen har Du rätt att begära tillgång till information om vilka av Dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av Dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör Dina personuppgifter samt rätt att begaära radering av Dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör Dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kontakt

Du kan kontakta Tanumshede Järn & Färg AB på 0525-20113 och tanumshede@colorama.se.

Tveka inte att kontakta affären om Du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av Dina personuppgifter. Om Du ändå skulle anse att Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgosetts, har Du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner Du på www.datainspektionen.se.